XXII Targi Pracy i Praktyk dla Informatyków i Elektroników odbyły się 5 marca 2019 r. W wydarzeniu, organizowanemu przez Politechnikę Warszawską, wzięło udział eConsulting.

Targi pracy i praktyk przyciągnęły tłumy studentów zainteresowanych pracą lub stażem w firmach działających w obszarze IT.

Na stoisku eConsulting studenci mieli możliwość zapoznać się z naszą ofertą rekrutacyjną. Ponadto, była to okazja, aby porozmawiać o możliwościach rozwoju w naszej firmie, jak i poznać technologie, które wdrażamy.

Oprócz przedstawicieli z działu rekrutacji i HR, na targach nie zabrakło naszych specjalistów technicznych. Eksperci z zespołu Cornerstone OnDemand dzielili się ze studentami własnymi doświadczeniami z projektów.

Obecność na targach pracy i praktyk zaowocowała dalszymi spotkaniami rekrutacyjnymi z niektórymi studentami zainteresowanymi naszą ofertą rekrutacyjną.

XXII Targi Pracy i Praktyk dla Informatyków i Elektroników