Walidacja procesu produkcyjnego

Walidacja procesu produkcyjnego obejmowała między innymi następujące aspekty...

READ MORE

Zarządzanie zmianami oraz walidacja CSOD

Nasz klient przestał spełniać wymogi systemu zwalidowanego z uwagi na brak udokumentowanych testów czterech uaktualnień systemu Cornerstone, wykonanych kwartalnie przez...

READ MORE

Walidacja oprogramowania

Wsparcie Systemu SAP w swoim zakresie obejmuje zarówno operacje, jak i realizację projektów. Głównym zadaniem w ramach operacji było utrzymanie systemu...

READ MORE

Kwalifikacja urządzeń produkcyjnych

Projekt polegał na przygotowaniu kompletnej walidacji linii do pakowania form suchych o kontrolowanej wilgotności ≤20% rH składajacej się z blistrzarki...

READ MORE